• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Chậu rửa đặt bàn

MSP: LT523

Chi tiết khác:

Bộ sưu tập :
Mã sản phẩm : LT523
Tên sản phẩm : Chậu Rửa đặt trên bàn
Kích thước : 430x430x160 mm
Màu sắc : Màu trắng