• slide home
 • slide home
 • slide home
 • slide home
 • slide home
Bàn cầu 2 khối

MSP: CD133

Chi tiết khác:

  • Thương hiệu:      caesar
  • Mã số:                CD1330
  • Loại bàn cầu:       Hai khối
  • Chế độ xả:           2
  • Kiểu thoát phân:   Xả xuống sàn