• slide home
 • slide home
 • slide home
 • slide home
 • slide home
Bàn cầu 2 khối

MSP: CD1338

Chi tiết khác:

Chi tiết khác:

  • Mã số:  CD1338
  • Loại bàn cầu: Hai khối
  • Chế độ xả: 2
  • Kiểu thoát phân: Xả xuống sàn