• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Lavabo âm bàn

MSP: 0950-WT

Chi tiết khác:

Tính năng  
Lavabo đặt bàn
Kích thước: 500mm