• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Gạch lát đỏ lợt

MSP: GLGM

Chi tiết khác:

Mã số Kích thước (mm) Trọng lượng (viên/kg) Khối lượng sử dụng (viên/m2) Giá bán tham khảo
GLGM30 (300x300x12) 2.15 11   
GLGM40 (400x400x14) 4.4 6   
GLGM50 (500x500x14) 6.9 4