• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói 22

MSP: NG22

Chi tiết khác:

Mã số Kích thước (mm) Trọng lượng (viên/kg) Khối lượng sử dụng (viên/m2) Giá bán tham khảo
NG22GM (340x000x13) 2 22