• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói hài to

MSP: HAT

Chi tiết khác:

Mã số Kích thước (mm) Trọng lượng (viên/kg) Khối lượng sử dụng (viên/m2) Giá bán tham khảo
HAT (270x200x15) 1,6 40         11.000