• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói hài nhỏ

MSP: HAN

Chi tiết khác:

Mã số Kích thước (mm) Trọng lượng (viên/kg) Khối lượng sử dụng (viên/m2) Giá bán tham khảo
HAT (150x150x11) 0,5 85