• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói nóc to

MSP: NTO

Chi tiết khác:

Mã số Kích thước (mm) Trọng lượng (viên/kg) Khối lượng sử dụng (viên/m2) Giá bán tham khảo
NTO (340x170x12) 3 3