• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói nóc nhỏ

MSP: NTI

Chi tiết khác:

Mã số Kích thước (mm) Trọng lượng (viên/kg) Khối lượng sử dụng (viên/m2) Giá bán tham khảo
NTI (340x170x12) 0,5 5