Bếp Âu 4 họng RBT-4

Nhãn hiệu: New World
Model: RBT-4
700×700×(350+100)
trước 2*8KW+ sau 2*6KW
NPT 3/4″
Mã: RBT-4 Danh mục: