Cây để thực đơn HD-16

Nhãn hiệu: NTVChengs
Kích Thước: 408x410mm
Chất Liệu: Inox cao cấp
Mã: HD-16 Danh mục: