Chai nhấn đường SZL1100 (thủy tinh)

Mã: SZL1100 Danh mục:
Brand:SQC