Chân đế trang trí buffet tròn 125432

Chân đế trang trí buffet tròn 125432
Kích thước: Ø155*Ø220*H205mm
Nhãn hiệu: SQC