Đá mài dao 190109-1200

Nhãn hiệu: King Deluxe
Kích thước: 207x66xH34mm
Chất liệu: đá mài 1200#
Mã: 190109-1200 Danh mục: