Dây phân cách V15

Kích thước: 1.5m
Chất liệu: nhung, đầu inox xi trắng
Nhãn hiệu: SQC
Mã: V15 Danh mục: