Gắp đá 198004

Kích thước: 180mm
Trọng lượng: 
Nhãn hiệu: SQC
Mã: 198005 Danh mục: