Khay buffet 2 ngăn nắp PC KNB-2-100 (2 khay 1/2×100)

Mã: KNB-2-100 Danh mục:
Brand:SQC