Khay G/N nhựa 1/2xH150

Mã: PC1/2x150 Danh mục:
Brand:SQC