Khay G/N nhựa 1/3xH200

Mã: PC1/3x200 Danh mục:
Brand:SQC