Khay GN sứ 2/3 126564

Kích Thước: 354x325x65mm
Chất Liệu: Sứ
Dung tích: 
Nhãn hiệu: SQC
Mã: 126564 Danh mục: