Khay GN sứ tròn 1/2 126562

Mã: 126562 Danh mục:
Brand:SQC