Khay GN tròn 839DF

Kích Thước: Sâu 60mm
Chất Liệu: Inox cao cấp
Nhãn hiệu: DC
Danh mục: