Khuôn bánh D-2001

Kích thước: 205 x 140 x 72 mm
Mã: D-2001 Danh mục: