Nắp khay G/N nhựa 1/2

Mã: PCG/N1/2 Danh mục:
Brand:SQC