Nắp khay G/N nhựa 1/3 mở

Mã: PCG/N1/3O Danh mục:
Brand:SQC