Nắp khay G/N nhựa 1/6 mở

Mã: PCG/N1/6O Danh mục:
Brand:SQC