Thố gia vị có nắp ( 7 size )

Thố gia vị có nắp
Kích Thước: Φ100xH85mm → Φ120xH90mm → Φ140xH100mm → Φ160xH105mm → Φ180xH115mm → Φ200xH125mm → Φ220xH135mm
Độ dày 0.6mm
Chất Liệu: Inox cao cấp
Nhãn hiệu: SQC