Xe phục vụ 3 tầng xám L-010-5 (6 thau xám + 2 xô đen)

Mã: L-010-5 Danh mục:
Brand:SQC