Xẻng xúc có lỗ 7312001

Kích thước: 380*70mm
Mã: 7312001 Danh mục: