Bảng thông tin trắng B38-A3N (nghiêng)

Bảng thông tin trắng B38-A3N (nghiêng)
Kích thước: 350*450mm
Chất liệu: inox
Nhãn hiệu: SQC