Bảng thông tin (cột phân cách) (bảng đứng) LG-PLA4

KT ngoài 330*246mm
KT trong 287*200mm   A4
Mã: LG-PLA4 Danh mục: