Chảo thép 1 tay cầm CTTC36 (36cm)

Mã: CTTC36 Danh mục:
Brand:SQC