Chảo thép 2 quai

Chảo thép 2 quai
Kích thước: 36cm → 60cm
Trọng lượng: 1500g → 4600g
Nhãn hiệu: SQC