Đầu xanh dương cột phân cách H2MBL (2m)

Mã: H2MBL Danh mục:
Brand:SQC