Dây phân cách VR15

Kích thước: 1.5m
Chất liệu: nhung, đầu inox xi vàng
Nhãn hiệu: SQC
Mã: VR15 Danh mục: