Dây phân cách xoắn VGR15Y

Kích thước: 2m
Chất liệu: dây thừng vàng, khóa inox vàng
Nhãn hiệu: SQC
Mã: VGR15Y Danh mục: