Dây phân cách xoắn VGR15

Kích thước: 1.5m
Chất liệu: dây thừng, khóa inox vàng
Nhãn hiệu: SQC
Mã: VGR15 Danh mục: