Gắp đá 198003

Kích thước: 150mm
Trọng lượng: 22g
Nhãn hiệu: SQC
Mã: 198003 Danh mục: