Giá để tờ rơi 13K13103

Kích thước: 470*250*370 mm
Chất liệu: Inox
Mã: 13K13103 Danh mục: