Kệ để báo J-7

Kích thước: 600*350*1320mm
Mã: J-7 Danh mục: