Khay G/N nhựa 1/2xH200

Mã: PC1/2x200 Danh mục:
Brand:SQC