Khay G/N nhựa 1/3xH100

Mã: PC1/3x100 Danh mục:
Brand:SQC