Khay G/N nhựa 1/3xH150

Mã: PC1/3x150 Danh mục:
Brand:SQC