Khay G/N nhựa 1/4xH150

Mã: PC1/4x150 Danh mục:
Brand:SQC