Khay GN sứ 1/3 126566

Kích Thước: 330x170x65mm
Chất Liệu: Sứ
Dung tích: 
Nhãn hiệu: SQC
Mã: 126566 Danh mục: