Khay GN sứ tròn 126561

Mã: 126561 Danh mục:
Brand:SQC