Nắp khay G/N nhựa 1/3

Mã: PCG/N1/3 Danh mục:
Brand:SQC