Vợt xương cán inox 182402 (28cm)

Vợt xương cán inox 182402
Kích thước: 30cm – tay cầm 21.5cm
Trọng lượng: 730g, dày 1.5mm
Nhãn hiệu: SQC

Danh mục: