Vợt xương inox cán gỗ #26 182500

Vợt xương inox cán gỗ #26 182500
Kích thước: 26cm
Trọng lượng: dày 1.5mm
Nhãn hiệu: SQC

Danh mục: